Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

Počakati je treba na objavo, hkrati pa je na voljo tudi obrazec, na katerem se vlogo odda.

Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju. Redno je torej treba spremljati spletne strani razpisnikov, navadno pa nas o tem obvestijo tudi lokalni in drugi mediji.

.

Z njimi pridobiva tudi ponudbe za nakupe dodatnih stanovanj po vsej Sloveniji.

Stanovanja bodo vseljiva konec leta 2022 oziroma v letih 2023 in 2024. 23. 2021.

Vrednost točke bo po novem znašala 3,5 eura, ki se bo uskladila postopno: od 1.

Nepremičnine, stavbe. si (Za občane/Javne objave in razpisi), je. .

1. Vloge sprejemajo do vključno 29.

si.

.

. May 4, 2021 · Poskrbeti boste morali za marsikatero stvar ki je prej morda niste rabili, a da olajšamo prehod od doma staršev na svoje, sem pripravila nekaj nasvetov – kdo je upravičen do neprofitnega stanovanja.

javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in sicer se za liste A1 – družine, B1 – družine in A3 - osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, zniža število točk, ki so potrebne za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Objavljen je razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za okoli 450 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki.

Neprofitna stanovanja se dodeljujejo glede na normative tlorisne površine stanovanja glede na število članov upravičene družine.
oktobra.
.

JMSS Maribor razpisuje oddajo v najem okvirno 50 neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Javni razpis bo v objavi do 31.

. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju. Objavljen je razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za okoli 450 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki.

Zagotovljeno je 400 javnih najemnih stanovanj v. . Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva. Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika. .

si ali v avli Občine.

september 2021. Oct 10, 2022 · PREDMET RAZPISA.

Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Rok za prijavo.

Stanovanja bodo vseljiva konec leta 2022 oziroma v letih 2023 in 2024.

Nov 5, 2021 · Občina Jesenice objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2022, 2023 in 2024.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.